top of page

És obligatori instal·lar bandes de seguretat a la zona de les Frontisses?

Les portes batents o basculants presenten un risc potencial d'antipinzament a la zona de les frontisses, especialment en entorns on hi ha nens petits, mascotes o persones amb mobilitat reduïda. Per mitigar aquest risc i garantir la seguretat dels usuaris, és crucial instal·lar bandes de protecció dissenyades específicament per prevenir el cisallament de mans o objectes a les frontisses d'aquestes portes.Què són les bandes de protecció i per què són importants?

Les bandes de protecció són dispositius dissenyats per cobrir les zones de frontisses exposades a portes batents o basculants. Aquestes bandes estan fabricades generalment de materials flexibles però duradors, com el cautxú o el plàstic resistent. La seva funció principal és evitar que els dits, les mans o altres objectes quedin atrapats o cisallats quan la porta s'obre o es tanca.


Raons per instal·lar Bandes de Protecció a la Zona de Frontisses

1. Prevenció d'accidents:

  • Les bandes de protecció actuen com a barrera efectiva per evitar l'atrapament de mans, especialment de nens curiosos o persones que puguin no ser conscients del perill.

2. Compliment Normatiu:

  • A molts països, la instal·lació de mesures de seguretat com les bandes de protecció a les portes batents o basculants és obligatòria segons les normatives de seguretat i salut a la feina, així com en entorns residencials i públics.

3. Seguretat Millorada:

  • En reduir el risc de lesions per cisallament, les bandes de protecció contribueixen significativament a crear un entorn segur i protegit per a tots els usuaris de la porta.

4. Adaptabilitat i Estètica:

  • Aquestes bandes vénen en diferents colors i dissenys per adaptar-se estèticament a la porta, sense comprometre'n la funcionalitat ni l'aspecte visual de l'entorn.


Instal·lació i Manteniment de Bandes de Protecció

1. Selecció del Producte:

  • Trieu bandes de protecció dissenyades específicament per al tipus i mida de la teva porta batent o basculant. Assegureu-vos que siguin compatibles amb el material i el disseny de la porta.

2. Instal·lació Correcta:

  • Segueix les instruccions del fabricant per a una instal·lació adequada. Assegureu-vos que les bandes cobreixin completament les zones de frontisses vulnerables.

3. Verificació Regular:

  • Inspecciona les bandes periòdicament per assegurar-te que estiguin en bones condicions i funcionant correctament. Reemplaça qualsevol banda danyada o desgastada immediatament.

0 views0 comments

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page