top of page

És obligatori instal·lar llums de senyalització de perills a la Porta del Garatge?

La seguretat en el funcionament de les portes de garatge és un aspecte crucial que no s'ha de passar per alt. Una de les mesures de seguretat més importants i obligatòries és la instal·lació de llums de senyalització de perills. Segons les normatives UNE-EN 12.453 punt 5.1.3. punt ci UNE EN 12605 punt 5.4.14, cal que les portes de garatge comptin amb llums intermitents, amb o sense preavís.
Per què són importants les llums de senyalització?

Aquests llums de senyalització compleixen una funció vital: indicar que la porta de garatge està en moviment oa punt d'estar-ho, cosa que ajuda a prevenir possibles accidents per impacte. En alertar les persones sobre l'estat de la porta, es redueixen significativament els riscos d'accidents i es protegeix tant els vianants com els vehicles.


Normativa i Requisits de Seguretat d

La norma UNE EN 12605 és clara sobre els senyals d'avís: “Es comprovarà que si els riscos mecànics no poden ser eliminats pel disseny bàsic de la porta o eliminats per l'ús de proteccions apropiades, els emplaçaments perillosos o els riscos residuals estan identificats per senyals d'avís adequats”. Això vol dir que quan el disseny de la porta no pot eliminar tots els riscos, els senyals d'advertiment, com els llums intermitents, són essencials per identificar i advertir sobre els perills residuals.


Color i Funcionalitat de les Llums Intermitents

El color de la llum intermitent a una porta de garatge ha de ser groc o taronja. Aquest color s'utilitza universalment com a indicador de precaució, alertant les persones sobre un possible risc i la necessitat d'actuar amb compte. La visibilitat i la claredat d‟aquests senyals són crucials per assegurar que qualsevol persona propera a la porta estigui conscient del seu moviment.


Compliment Normatiu

És fonamental que tant els fabricants com els instal·ladors de portes de garatge estiguin al corrent d'aquestes normatives i s'assegurin que tots els productes i serveis compleixen els requisits legals. Això no només garanteix la seguretat dels usuaris, sinó que també protegeix les empreses de possibles sancions i responsabilitats legals.

0 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page