top of page

És obligatori instal·lar proteccions a les zones de coixinets o rodaments?

Les portes de garatge automatitzades són una conveniència moderna que requereix especial atenció a la seguretat per evitar riscos potencials. Un dels aspectes crítics en aquest sentit és la protecció de la zona de coixinets, on es troben elements mòbils com rodes o similars. Segons normatives específiques com la UNEIX EN 13241:2004+A2:2017 i la UNEIX EN 12453:2001, és crucial assegurar-se que aquestes zones estiguin degudament protegides per prevenir accidents i complir amb els estàndards de seguretat establerts.Per què és important la protecció de la zona de coixinets?

Les portes de garatge automàtiques poden representar riscos si no es prenen les mesures adequades per protegir les zones on es troben els coixinets i altres components mòbils. Aquests són alguns motius clau per prioritzar aquesta protecció:

1. Prevenció d'accidents:

  • La protecció adequada a la zona de coixinets redueix el risc d'atrapaments o atraccions que podrien causar lesions a les persones o danys als objectes.

2. Compliment Normatiu:

  • Les normatives com la UNEIX EN 13241:2004+A2:2017 i la UNEIX EN 12453:2001 estableixen requisits específics per garantir la seguretat de les portes automàtiques. Això inclou l'obligació de protegir les zones de coixinets per complir els estàndards de seguretat.

3. Manteniment de la Integritat de la Porta:

  • La protecció adequada també contribueix a perllongar la vida útil de la porta, minimitzant el desgast prematur dels components i assegurant un funcionament òptim al llarg del temps.


Normatives Aplicables i Requisits Específics

Per assegurar que la protecció a la zona de coixinets compleixi amb les normatives pertinents, és important considerar els punts clau següents:

UNEIX EN 13241:2004+A2:2017 - 4.2.6:

  • Aquesta normativa especifica els requisits generals de seguretat i rendiment per a portes industrials, comercials i de garatge. Al punt 4.2.6, s'aborda la necessitat de protegir les parts mòbils de la porta per evitar riscos durant la seva operació.

UNEIX EN 12453:2001 - 4.4.4 i 5.1.1.3:

  • Aquesta norma detalla els requisits específics per a les portes motoritzades, incloent disposicions per a la seguretat durant la instal·lació, ús i manteniment. Els punts 4.4.4 i 5.1.1.3 fan referència a les mesures de seguretat necessàries per prevenir atrapaments i altres riscos relacionats amb les parts mòbils de la porta.


Mesures de protecció recomanades

Per complir amb les normatives i garantir la seguretat a la zona de coixinets de les portes de garatge, considera les següents mesures:

1. Cobertes Protectores:

  • Instal·la cobertes o protectors dissenyats específicament per a les zones on es troben els coixinets i altres components mòbils. Aquests han de ser robustos i estar adequadament fixats per evitar moviments no desitjats.

2. Barreres Físiques:

  • Utilitza barreres físiques com pantalles o tanques que impedeixin l'accés accidental a les parts mòbils de la porta durant la seva operació.

3. Manteniment Regular:

  • Realitza inspeccions periòdiques per assegurar-te que les mesures de protecció estiguin en bon estat i funcionant correctament. Reemplaça qualsevol component danyat o desgastat segons calgui.

0 views0 comments

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page