top of page

Els Adhesius de senyalització

Els adhesius de senyalització de perill per a portes de garatge són una mesura important per millorar la seguretat en aquests espais. Aquests adhesius solen tenir dissenys i colors cridaners per alertar les persones sobre els possibles riscos associats amb les portes de garatge, com ara el perill d'atrapament o cops.
A continuació, t'esmentaré alguns tipus comuns d'adhesius de senyalització per a portes de garatge:

  1. Adhesius de "Perill": Aquests adhesius solen tenir un fons groc o taronja brillant amb la paraula "Perill" en lletres grans i negres. Són molt reconeixibles i transmeten clarament l'advertiment de risc.

  2. Adhesius de "No passar": Aquests adhesius solen tenir un fons vermell amb un senyal de prohibició en blanc i negre, que mostra una figura humana creuada per una línia diagonal. Indiquen clarament que no s'ha de passar o romandre a l'àrea de moviment de la porta de garatge.

  3. Adhesius d'"Atenció": Aquests adhesius poden tenir diferents dissenys, però solen ser de colors cridaners, com el groc o el vermell, amb text que indica "Atenció" o "Cura" juntament amb un símbol o pictograma que representi una porta de garatge.

  4. Adhesius amb pictogrames: Alguns adhesius utilitzen pictogrames universals per representar el perill, com una figura humana atrapada en una porta o una porta caient sobre una persona. Aquests pictogrames són fàcilment comprensibles i travessen barreres d'idioma i d'alfabetització.

És important triar adhesius de bona qualitat que siguin duradors i resistents a la intempèrie perquè mantinguin la seva llegibilitat al llarg del temps. A més, assegura't de col·locar-los en llocs visibles i estratègics, tant a l'interior com a l'exterior de les portes de garatge, perquè siguin clarament visibles i efectius per tal d'advertir sobre els perills associats.


Recorda que, a més dels adhesius de senyalització, és fonamental mantenir les portes de garatge en bon estat, fer un manteniment regular i seguir les pautes de seguretat adequades en operar-les.

2 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page