top of page

Fotocèl·lules de Seguretat

Una fotocèl·lula de seguretat per a portes és un dispositiu utilitzat per garantir la seguretat de les persones al voltant d'una porta automàtica, com ara les portes de garatge, les portes d'accés a edificis o les portes corredisses. Consisteix en un parell de sensors, un emissor i un altre receptor, que es col·loquen a banda i banda de l'obertura de la porta.La fotocèl·lula emet un feix de llum invisible cap al receptor, i quan aquest feix s'interromp, generalment per la presència d'una persona, mascota o objecte al camí, el sistema de la porta s'atura o s'inverteix automàticament per evitar el tancament o aixafament. Aquesta característica de seguretat és essencial per prevenir accidents i lesions.


Les fotocèl·lules de seguretat són molt comunes a les portes automàtiques modernes i són requerides per les normatives de seguretat a molts llocs. A més de la funció de detecció d'obstacles, algunes fotocèl·lules també poden tenir característiques addicionals, com ara la capacitat d'ajustar la sensibilitat, la immunitat a la llum ambiental o la comunicació amb altres dispositius de seguretat.


És important assegurar-se que les fotocèl·lules de seguretat estiguin instal·lades correctament i es mantinguin en bon estat de funcionament per garantir la protecció adequada en utilitzar portes automàtiques. Sempre és recomanable seguir les instruccions del fabricant i fer un manteniment regular del sistema de seguretat de la porta.1 view0 comments

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page