top of page

Funcionament de les fotocèl·lules de seguretat d'una porta de garatge

Les fotocèl·lules de seguretat són un component essencial a les portes automàtiques de garatge. El seu objectiu principal és garantir la seguretat de les persones i els objectes que es trobin a l'àrea d'obertura o tancament de la porta. Aquestes fotocèl·lules són dispositius electrònics que treballen en conjunt per detectar obstruccions i evitar accidents que puguin ocórrer durant el funcionament de la porta.


1. Principi de funcionament: Les fotocèl·lules de seguretat consten de dues parts principals: el transmissor i el receptor. Aquestes dues unitats se situen a costats oposats de la porta, a una altura determinada. El transmissor emet un feix de llum infraroja o làser cap al receptor. Si aquest feix de llum és interromput per algun objecte o persona, s'activa un senyal de seguretat que atura immediatament el moviment de la porta.


2. Detecció d'obstruccions: Quan la porta del garatge es troba en moviment, el feix de llum infraroja o làser emès pel transmissor travessa l'espai entre tots dos dispositius i arriba al receptor. Si el feix no es rep correctament al receptor, el sistema entén que alguna cosa està bloquejant la trajectòria del feix i assumeix que hi ha una obstrucció al camí de la porta.


3. Seguretat en reversa: Quan una obstrucció és detectada, el sistema de fotocèl·lules activa un senyal elèctric que ordena a la porta aturar-se immediatament i, en alguns casos, fer un moviment de retrocés per evitar que l'objecte o la persona quedi atrapada . Aquesta funció és especialment important en el cas de portes corredisses o enrotllables on la detecció primerenca d'una obstrucció és essencial.


4. Ajust i alineació: És fonamental que les fotocèl·lules estiguin correctament ajustades i alineades per a un funcionament òptim. Si estan desalineades o si la lent està bruta o malmesa, poden ocórrer falsos positius o negatius, cosa que afectaria la seguretat del sistema. Per tant, es recomana fer inspeccions periòdiques i, si cal, netejar i alinear les fotocèl·lules segons les recomanacions del fabricant.


5. Compatibilitat amb altres sistemes de seguretat: En molts casos, les fotocèl·lules de seguretat s'integren amb altres dispositius de seguretat, com ara sensors de vora i sistemes de detecció de força. La combinació d'aquestes tecnologies garanteix més protecció i minimitza els riscos d'accidents.


6. Importància de les fotocèl·lules a les portes de garatge: Les fotocèl·lules de seguretat a les portes de garatge són essencials per prevenir accidents greus, com atrapaments o cops. La seva incorporació és requerida per les normatives i regulacions de seguretat a moltes jurisdiccions. A més, les companyies asseguradores solen exigir-ne la instal·lació com a requisit per cobrir els danys o accidents relacionats amb el funcionament de la porta.
Nice Automatismos és una reconeguda empresa líder en la fabricació i distribució de components per a portes de garatge. Entre la seva àmplia selecció de productes, destaquen les fotocèl·lules de seguretat tant per a ús interior com a exterior. Aquestes fotocèl·lules són dispositius fiables i fonamentals per garantir la seguretat en el funcionament de les portes automàtiques, detectant obstruccions i evitant possibles accidents. Amb Nice Automatismos, pots estar segur d'obtenir la més alta qualitat i tecnologia en fotocèl·lules per protegir la teva llar i els teus béns.


Si vols obtenir més informació sobre els productes i serveis de Nice Automatismos España, et convidem a visitar la seva pàgina web a https://www.niceforyou.com/ca. Allà trobaràs detalls complets sobre la seva àmplia gamma de components per a portes de garatge, incloent fotocèl·lules de seguretat, i podràs conèixer com millorar la seguretat i automatització de casa teva. Visiteu la vostra web per descobrir totes les opcions disponibles i prendre decisions informades!

0 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page