top of page

Informes detallats per correu electrònic.

A Portes Graells, no només ens esforcem per oferir un servei d'instal·lació i manteniment de portes de garatge de primera qualitat, sinó que també estem compromesos amb la transparència i la comoditat dels nostres clients. És per això que hem implementat un sistema d'informes en línia després de cada revisió de manteniment, elevant la nostra pràctica estàndard per brindar-li una experiència encara més completa.


Informes Detallats per Correu Electrònic: Més enllà del Convencional

Després de cada revisió de manteniment de la vostra porta de garatge, rebreu un informe detallat directament al vostre correu electrònic. Aquest informe inclou tots els aspectes de la revisió, des de les tasques realitzades fins a l'estat actual de la porta. Creiem que la transparència és clau per establir una relació de confiança amb els nostres clients, i enviar aquests informes de manera regular és part de la nostra pràctica estàndard, independentment de si es detecta alguna incidència o no.


Opció de Compartir Informes amb l'Administrador de la Comunitat

En un esforç per millorar la coordinació i la gestió, oferim l'opció d'enviar aquests informes directament a l'administrador de la comunitat. Sabem que en entorns residencials o comunitaris, és fonamental mantenir un control centralitzat sobre l'estat de les portes de garatge a la propietat. En compartir informes amb l'administrador, garantim que estigui degudament informat i pugui prendre decisions informades sobre qualsevol acció necessària.


Facilitant la Gestió i Coordinació

Aquesta mesura addicional no només beneficia els propietaris individuals, sinó que també facilita la gestió i la coordinació per a l'administrador de la comunitat. En comptar amb informació actualitzada i detallada sobre l'estat de totes les portes de garatge, es poden prendre decisions proactives i planificar accions de manteniment o reparació de manera eficient. Aquesta coordinació contribueix a un entorn més segur i funcional per a tots els residents.


Compromís amb la seva Comoditat i Tranquil·litat

A Portes Graells, valorem la vostra comoditat i tranquil·litat. Estem compromesos a adaptar-nos a les vostres necessitats específiques, i aquest enfocament de compartir informes també amb l'administrador de la comunitat és una manifestació d'aquest compromís. Volem que us sentiu informats i segurs en tot moment respecte a l'estat i funcionament de la vostra porta de garatge.0 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page