top of page

Instal·lació Obligatòria de Fotocèl·lula a la Zona Exterior

La normativa actual en relació a les portes de garatge estableix que és obligatori instal·lar una fotocèl·lula a l'exterior de les mateixes. Aquesta mesura té com a objectiu principal garantir la seguretat de les persones i prevenir possibles accidents.


La fotocèl·lula és un dispositiu de detecció que utilitza un feix de llum per detectar la presència d'objectes o persones a l'àrea d'obertura o tancament de la porta. Quan s'interromp el feix de llum, la fotocèl·lula envia un senyal al sistema de control de la porta, cosa que provoca la detenció o inversió del moviment de la porta.


Aquesta disposició s'implementa per evitar situacions perilloses en què la porta es pugui tancar sobre una persona o un objecte present a la trajectòria de tancament. La instal·lació d'una fotocèl·lula a l'exterior de la porta de garatge garanteix una detecció primerenca de qualsevol obstacle, evitant així possibles accidents o danys.


És important tenir en compte que aquesta normativa s'aplica a totes les portes de garatge, ja siguin d'ús residencial, comercial o industrial. A més, és responsabilitat del propietari o titular de la porta complir aquesta normativa i assegurar-se que la fotocèl·lula estigui correctament instal·lada i en funcionament.


0 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page