top of page

L'Horari Europeu s'estén: Empreses del Sector Segueixen l'Exemple de Portes Graells

És encoratjador veure com cada cop més empreses, incloent-hi les dedicades a la fabricació i venda de portes com Puertas Graells, adopten l'horari europeu amb l'objectiu d'afavorir la conciliació familiar dels seus empleats. Aquesta tendència mostra una clara preocupació pel benestar i la qualitat de vida dels seus treballadors, cosa que alhora té un impacte positiu en la productivitat i l'ambient laboral.En el cas específic de Puertas Graells, és digne de destacar que porten 10 anys aplicant aquest horari i han experimentat resultats satisfactoris. La implementació de l'horari europeu ha generat un ambient de treball més equilibrat per als seus empleats, permetent gaudir de més temps lliure per estar amb les seves famílies i dur a terme altres activitats personals.


La conciliació entre el treball i la vida personal és un aspecte cada cop més valorat pels treballadors i les empreses que es preocupen pel benestar del seu equip, cosa que pot influir significativament en la satisfacció laboral i la retenció de talent. Un empleat satisfet i equilibrat tendeix a ser més compromès, motivat i productiu a la seva feina.


L'adopció de l'horari europeu també pot tenir beneficis addicionals en termes d'eficiència i de rendiment. En concentrar les hores de treball en un horari més compacte, és possible optimitzar el temps i augmentar la concentració a les tasques assignades. Així mateix, la reducció dels desplaçaments habituals en hores punta contribueix a disminuir l'estrès i la fatiga dels empleats, cosa que es pot traduir en un exercici més eficient i efectiu.


El fet que altres empreses del sector estiguin seguint l'exemple de Puertas Graells i adoptant el mateix horari és una mostra de la influència positiva que poden tenir aquestes pràctiques a l'àmbit laboral. La competència reconeix els beneficis i la importància de proporcionar un ambient laboral més humà i adaptat a les necessitats dels empleats.


És important destacar que l'adopció de l'horari europeu requereix una planificació adequada i la comunicació efectiva amb els clients i els proveïdors per assegurar una transició suau i minimitzar qualsevol impacte en l'operativitat de l'empresa. Tot i això, els resultats positius que s'obtenen, tant en la satisfacció dels empleats com en la productivitat, fan que valgui la pena l'esforç.

0 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page