top of page

Les Avaries típiques de Portes de garatgeHi ha diverses avaries típiques que poden passar a les portes de garatge. A continuació, se'n presenten algunes de les més comunes:

  1. Problemes amb el sistema dobertura i tancament: Això pot incloure el mal funcionament del motor, fallades en els comandaments a distància, interruptors o sensors defectuosos, o problemes amb el mecanisme de bloqueig.

  2. Desgast o trencament dels molls: Els molls són components essencials a les portes de garatge amb sistema de contrapès. Amb el temps, poden patir desgast o fins i tot trencar-se, cosa que dificulta l'obertura i el tancament de la porta.

  3. Desalineació dels rails o guies: Els rails o guies pels quals es desplaça la porta poden desalinear-se a causa de cops o moviments bruscs. Això pot causar que la porta s'embussi o no s'obri i tanqui correctament.

  4. Problemes amb els sensors de seguretat: Les portes de garatge modernes solen estar equipades amb sensors de seguretat que detecten obstruccions durant el tancament. Si els sensors estan bruts, desalineats o danyats, la porta es pot aturar o revertir el moviment sense motiu aparent.

  5. Desgast dels cables: A les portes de garatge amb sistema de politges i cables, els cables poden desgastar-se amb el temps i trencar-se. Això pot provocar un mal funcionament de la porta o fins i tot causar danys si la porta cau de forma sobtada.

  6. Problemes amb els panells de la porta: Els panells de la porta poden patir danys a causa de cops, exposició a la intempèrie o altres factors. Això pot afectar tant l'aspecte estètic com el funcionament de la porta.

És important tenir en compte que les avaries a les portes de garatge poden variar segons el tipus i el mecanisme de la porta, ja siguin seccionals, basculants, enrotllables, corredisses, entre d'altres. Davant de qualsevol avaria, es recomana contactar un professional especialitzat en la reparació de portes de garatge per avaluar i solucionar el problema de manera segura i eficient.

0 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page