top of page

Quines freqüències utilitzen els comandaments de garatge al món?

Els comandaments a distància de les portes de garatge utilitzen una varietat de freqüències, depenent del fabricant i el model del sistema dobertura de la porta. Algunes de les freqüències més comunes utilitzades per als comandaments de garatge són:

  1. 300 MHz: Aquesta freqüència es troba comunament en comandaments a distància més antics, però el seu ús ha disminuït en els darrers anys.

  2. 315 MHz: És una freqüència força comuna a Amèrica del Nord per a comandaments a distància de garatge.

  3. 390 MHz: També és utilitzada a Amèrica del Nord per certs fabricants de sistemes dobertura de portes de garatge.

  4. 433 MHz: Aquesta freqüència és comuna a Europa i en alguns altres països. Molts sistemes d'alarma i automatització de la llar també fan servir aquesta freqüència.

  5. 868 MHz: És una freqüència comuna a Europa per a sistemes dobertura de portes de garatge i altres dispositius sense fil.

  6. 900 MHz: Aquesta freqüència és menys comú, però encara es troba en alguns sistemes dobertura de portes de garatge.

És important tenir en compte que aquesta llista no és exhaustiva i que hi pot haver altres freqüències utilitzades per fabricants específics. Si necessiteu conèixer la freqüència exacta del vostre comandament a distància de garatge, us recomanaria revisar el manual de l'usuari del sistema d'obertura de portes de garatge o posar-vos en contacte amb el fabricant per obtenir aquesta informació específica.36 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page