top of page

Reconeixement al Compromís Sostenible: Nice Rep el Premi Buygreen!

En un món on la preocupació per l'esgotament dels recursos renovables és cada cop més evident, Nice s'enorgulleix de rebre el prestigiós premi Buygreen per la seva iniciativa Love Earth. El 2019, el Dia de La Sobrecapacitat de la Terra va arribar més d'hora que mai, el 29 de juliol, cosa que significa que la població mundial està consumint l'equivalent a 1,6 planetes per any.


Davant aquesta realitat, Nice ha decidit liderar el camí cap a un model econòmic més sostenible i circular. L'antic paradigma d'"extraure-fabricar-consumir-eliminar" ja no és viable, i és per això que hem implementat accions concretes per reduir el nostre impacte ambiental.


Recentment, hem obtingut la Certificació EPD ® (Declaració Ambiental de Producte Certificada) per a alguns dels nostres productes, fet que demostra el nostre compromís amb la transparència i la sostenibilitat en tot el cicle de vida dels mateixos.


A més, hem portat la natura a les nostres instal·lacions, amb la implementació de vegetació dins de la planta de producció Gate & Door a Nice HQ. També hem fet un pas cap a la mobilitat sostenible en equipar els nostres cotxes d'empresa amb emissions reduïdes de CO2, optant per models híbrids o totalment elèctrics.


Quant a l'embalatge dels nostres productes, hem reemplaçat el poliestirè per cartró, reduint així la nostra empremta ambiental en el procés d'enviament.


Adicionalment, Nice participa en un procés efectiu de recuperació de residus, especialment de Residus d'Equips Elèctrics i Electrònics (RAEE) i bateries, en col·laboració amb el Consorci Remedia. Aquesta associació assegura una gestió adequada de la recollida, el transport i el tractament d'aquests residus, complint amb les normatives europees i contribuint a la sostenibilitat global.


El 2019, Nice va encarregar a Remedia la recuperació de més de 369,000 kg de residus de RAEE i gairebé 1,000 kg de piles i acumuladors portàtils. Gràcies a aquest procés de recuperació, hem evitat l'emissió de 486 tones de CO2eq, cosa que equival a la parada de 149 cotxes que cobreixen 20.000 km en un any. També hem estalviat 656 tones de recursos, equivalent al pes de 13 locomotores completament carregades.


Estem orgullosos d'haver estat reconeguts durant el congrés "Compraverde BuyGreen", on Nice va rebre el premi "Millor Producte" a la categoria "grans empreses" pel seu compromís en el desenvolupament d'una estratègia sostenible i la inversió en l'Avaluació del Cicle de Vida dels Productes (ECV).


A Nice, estem decidits a continuar promovent una transició cap a un model econòmic més responsable i sostenible. Creiem que només mitjançant estratègies de sostenibilitat i economia circular podem garantir un futur millor per a tothom, on els beneficis econòmics, ambientals i socials vagin de la mà. Amb Love Earth, ens comprometem a protegir el nostre planeta ia contribuir a un món més verd i sostenible per a les properes generacions. Uneix-te a nosaltres en aquesta important missió!
0 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page