top of page

És Convenient Comprar Motors de Portes de Garatge de Segona Mà?

Adquirir un motor de porta de garatge de segona mà pot resultar temptador a causa de l'aparent economia que representa. Això no obstant, és crucial entendre les implicacions d'aquesta elecció. A diferència dels motors de cotxe de segona mà, on la bretxa de preu és considerable, els motors de garatge no suposen una gran diferència econòmica entre nous i usats.


Un dels inconvenients més grans de comprar un motor de garatge de segona mà és la pèrdua de qualsevol garantia, llevat que la garantia original encara estigui en vigor. En cas d'avaria, l'opció més assenyada podria ser reemplaçar-lo per un de nou, ja que la garantia d'un motor nou cobreix les reparacions necessàries.


A més, en optar per motors usats, es renuncia a les últimes innovacions tecnològiques i millores que la indústria presenta als seus nous catàlegs anuals. Aquestes actualitzacions inclouen reducció de soroll, característiques avançades, millor usabilitat, estètica millorada, més eficiència energètica i proves de resistència, entre d'altres.


Un altre factor important és la manca d'assessorament professional en comprar un motor de garatge de segona mà. En contrast, en adquirir-ne un de nou, el distribuïdor brinda orientació experta, assegurant una elecció informada i una instal·lació adequada.


En resum, encara que comprar un motor de garatge usat pot semblar atractiu pel seu aparent baix cost, és essencial considerar acuradament aquests factors abans de prendre una decisió.0 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page