top of page

És obligatori fer el manteniment de portes de garatge, industrials i comercials?

El manteniment de portes de garatge, industrials i comercials és un tema molt important que no només garanteix el seu funcionament òptim, sinó que també està recolzat per la normativa vigent.


Segons el que estableix el document bàsic de seguretat d'utilització i accessibilitat, conegut com a "DB-SUA" del Codi Tècnic de l'Edificació (Ordre VIV/984/2009 de 15 d'abril, BOE 23-04-2009), el manteniment és un requisit obligatori.
Tot i que no hi ha una legislació nacional que imposi l'obligatorietat de comptar amb un contracte de manteniment específic, és altament recomanable tenir-lo. Aquest contracte no només serveix com un compromís documentat de dur a terme els manteniments necessaris, sinó que també proporciona seguretat davant de qualsevol inspecció o incidència.


Cada porta, ja sigui de garatge, industrial o comercial, ha d'estar recolzada per un llibre de manteniment. Aquest llibre detalla tots els manteniments realitzats, així com qualsevol incidència o substitució de components que s'hagin fet al llarg del temps.

1 view0 comments

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page