top of page

Alerta: Perills Potencials de les Portes Corredisses i Com protegir-se

És fonamental ser conscients dels riscos associats a les portes corredisses, ja que les estadístiques mostren que aquesta tipologia de porta és responsable duna quantitat significativa daccidents greus. El perill rau en la possibilitat que el full de la porta surti del pont i caigui, cosa que pot tenir conseqüències devastadores si no es prenen les mesures adequades per prevenir-lo.


Un dels factors que agreuja aquest risc és l?ús manual de la porta. En aquest cas, la seguretat de la porta depèn en gran mesura de la presència de topalls que impedeixin que el full es desplaci més enllà del seu recorregut i que evitin la seva caiguda. No obstant això, aquests topalls mecànics han de ser apropiats per al pes i la mida específica de la instal·lació, en cas contrari, poden no ser prou efectius per aturar la porta en cas que surti del recorregut.


En contrast, quan sutilitza el mode automàtic de la porta, el motor també juga un paper important en mantenir la seguretat. El motor subjecta la porta, cosa que proporciona una capa addicional de protecció contra possibles accidents.


És crucial que els propietaris de portes corredisses prenguin mesures preventives adequades per reduir els riscos associats al seu ús. Això inclou:


1. Realitzar inspeccions regulars: És important fer revisions periòdiques de la porta i el seu mecanisme per assegurar-se que tots els components estiguin en bon estat i funcionin correctament.


2. Instal·lació adequada de topalls mecànics: Si la porta funciona en mode manual, és fonamental comptar amb topalls mecànics apropiats i ajustats al pes i mida de la porta.


3. Ús responsable: Cal instruir les persones que utilitzen la porta perquè ho facin de forma segura, evitant forçar-la o manipular-la de manera inadequada.


4. Manteniment professional: Contractar professionals capacitats per al manteniment i reparació de la porta assegurarà que tots els aspectes de seguretat siguin adequadament atesos.És essencial tenir en compte que, si una porta corredissa no compta amb límits mecànics de final de recorregut o aquests no estan adequadament dimensionats, o fins i tot si els límits existents estan en mal estat o no són prou resistents per suportar la inèrcia de l'impacte d'una porta que no està traccionada per un motor, hi ha un risc significatiu que la porta caigui, cosa que pot ocasionar danys personals en aquells que l'estan manipulant manualment.

El perill de caiguda es pot presentar tant a la maniobra d'obertura com a la de tancament de la porta. En tots dos casos, si la porta es desvia del seu recorregut i no compta amb els topalls adequats per aturar el seu moviment, pot caure inesperadament i atrapar o colpejar a la persona que està intentant obrir o tancar la porta manualment.

Aquesta situació representa una amenaça real per a la seguretat de les persones que interactuen amb aquestes portes, ja que les conseqüències d‟un accident poden ser greus i potencialment perilloses.Per evitar aquest risc, és fonamental dur a terme inspeccions regulars i garantir que els topalls mecànics de final de recorregut siguin instal·lats i ajustats adequadament. Aquests topalls són essencials per aturar la porta en la seva posició correcta i evitar que se surti del recorregut establert.

Si la porta no compta amb topalls mecànics de final de recorregut, és essencial abordar aquesta situació immediatament i prendre les mesures necessàries per instal·lar-los de manera adequada i segura.A més, cal parar atenció a l'estat dels límits existents, assegurant-se que estiguin en bones condicions i siguin prou resistents per suportar qualsevol impacte que pugui passar.

0 views0 comments

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page