top of page

Com evitar que la teva porta exterior deixi de funcionar amb la pluja

Quan la porta de garatge exterior deixa de funcionar de forma automàtica durant la pluja, una de les possibles causes és el mal funcionament de la fotocèl·lula de seguretat. Aquestes fotocèl·lules són components essencials en els sistemes de portes automàtiques, ja que detecten objectes o persones a l'àrea de tancament, evitant que la porta es tanqui si hi ha alguna cosa al seu camí.Si la fotocèl·lula de seguretat no és d'ús exterior o no està adequadament protegida, és probable que es mulli el mirall reflectant, cosa que en pot afectar el funcionament i fer que la porta quedi fora de servei durant les condicions de pluja. La humitat al mirall pot afectar la precisió de la detecció d'objectes, cosa que fa que la porta no respongui correctament i, per raons de seguretat, s'aturi o no funcioni en absolut.La solució per a aquest problema és reemplaçar la fotocèl·lula actual amb una dissenyada específicament per a ús exterior. Aquestes fotocèl·lules exteriors estan construïdes amb materials resistents a la intempèrie i compten amb carcasses que protegeixen el mirall reflector de la humitat i altres elements ambientals. A més, alguns models fins i tot tenen sistemes de calefacció per evitar l'acumulació de condensació o gel al mirall durant climes freds.


En instal·lar una fotocèl·lula d'ús exterior, es garanteix que el sistema de la porta automàtica funcioni de manera fiable i segura, sense importar les condicions climàtiques. Això no només prevé problemes d'operació durant la pluja, sinó que també contribueix a mantenir la seguretat de la porta i de les persones i els vehicles que hi passen.En resum, si la teva porta de garatge exterior deixa de funcionar correctament durant la pluja, considera verificar la fotocèl·lula de seguretat i assegurar-te que sigui apta per a ús en exteriors. En fer aquest canvi, podreu gaudir d'una porta automàtica que opera de manera eficient i segura, independentment de les condicions climàtiques adverses.

0 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page