top of page

Compte amb les bestioles!

La presència de bestioles i insectes a les portes de garatge pot causar diverses avaries i problemes. A continuació, s'esmenten algunes de les situacions més comunes:

  1. Nius i obstruccions: Els insectes, com vespes, abelles o ocells, poden construir nius a les àrees al voltant de la porta de garatge. Aquests nius poden obstruir els mecanismes d'obertura i tancament, cosa que dificulta o impedeix el funcionament adequat de la porta.

  2. Bloqueig de sensors: Els sensors de seguretat a les portes de garatge són components crucials que detecten obstacles i eviten el tancament accidental de la porta. Si els insectes s'acumulen sobre els sensors o els fan malbé, poden interferir amb el seu funcionament adequat i fer que la porta no es tanqui o s'aturi de manera inesperada.

  3. Cablejat danyat: Alguns insectes, com els tèrmits o les formigues fusteres, poden danyar els cables elèctrics que alimenten el sistema d'obertura i tancament de la porta. Això pot causar curtcircuits, errors al motor o interrupcions en el subministrament d'energia, cosa que afecta el funcionament general de la porta.

  4. Desgast de materials: Alguns insectes, com les arnes o els tèrmits, s'alimenten de la fusta i poden causar danys significatius a les parts estructurals de la porta. Això pot debilitar la integritat de la porta, provocar deformacions i fer que s'embussi o funcioni de manera deficient.

  5. Acumulació de brutícia i excrements: Els insectes poden deixar excrements, teranyines i restes de menjar a les àrees properes a la porta de garatge. Aquesta acumulació de brutícia pot obstruir els mecanismes de la porta, afectar-ne el funcionament suau i provocar un desgast prematur dels components.

Per prevenir aquests problemes, es recomana mantenir un bon manteniment de la porta de garatge, netejant regularment les àrees properes, segellant qualsevol possible entrada d'insectes i revisant els components de forma periòdica. En cas de trobar una infestació o danys significatius causats per bestioles i insectes, es recomana contactar professionals especialitzats en control de plagues i reparació de portes de garatge per abordar el problema de manera adequada i segura.
1 view0 comments
bottom of page