top of page

Documentació imprescindible per a la porta de garatge.

En adquirir una porta de garatge, és important tenir en compte diversos aspectes crucials per garantir-ne el funcionament correcte. Un és sol·licitar el manual d'instruccions proporcionat pel fabricant. Aquest document us proporcionarà informació detallada sobre la instal·lació, l'ús adequat i les precaucions de seguretat relacionades amb la porta.


A més del manual d'instruccions, també heu de requerir el pla de manteniment. Aquest document us guiarà en els passos necessaris per mantenir la porta en bon estat al llarg del temps. Seguint les pautes de manteniment adequades, podràs perllongar la vida útil de la porta i evitar possibles problemes futurs.


Una altra documentació essencial que has de sol·licitar és la declaració de prestacions. Segons la normativa CE (Comunitat Europea), totes les portes de garatge han de complir certs estàndards de qualitat i seguretat. La declaració de prestacions és un document emès pel fabricant que certifica que la porta compleix aquests requisits. Verificar aquest document us donarà la tranquil·litat que esteu adquirint un producte fiable i segur.0 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page