top of page

El paper crucial del final de carrera en motors hidràulics

El final de carrera és un component essencial en una porta de garatge amb motor hidràulic, ja que permet aturar el motor durant les hores punta de molt trànsit. La seva funció principal és evitar que el motor treballi buit una vegada que la porta estigui completament oberta.


Quan la porta de garatge es troba en procés d'obertura i arriba a la seva posició completament oberta, el final de carrera detecta aquest punt i envia un senyal al motor per aturar-ne el funcionament. D'aquesta manera, s'evita que el motor continuï treballant innecessàriament, cosa que pot provocar un desgast prematur i un consum d'energia innecessari.


Aquesta característica és especialment útil durant les hores punta de molt trànsit, on l'ús de la porta de garatge és freqüent i s'obren i es tanquen amb més freqüència. En aturar el motor una vegada que la porta està oberta per complet, es redueixen les possibilitats de sobreescalfament i es prolonga la vida útil del motor, a més d'estalviar energia.0 views0 comments
bottom of page