top of page

Freqüència de Manteniment per a Portes de Garatge a Estacionaments de Fins a 50 Places.

El nombre de revisions de manteniment d'una porta de garatge en un pàrquing de fins a 50 places de garatge pot variar segons diversos factors, com ara la qualitat de la porta, la freqüència d'ús i les condicions ambientals locals. Tot i això, per garantir un funcionament segur i fiable, es recomana realitzar almenys dues revisions de manteniment a l'any.Aquestes revisions tenen com a objectiu identificar problemes potencials, mantenir la porta en bon estat i perllongar la vida útil. A continuació, s'explica detalladament la importància d'aquestes dues revisions anuals:


1. Revisió de manteniment semestral: La primera de les dues revisions anuals s'ha de fer al començament de la temporada freda i l'altra a l'inici de la temporada càlida. Durant aquestes revisions, un tècnic especialitzat en portes de garatge avaluarà l‟estat general de la porta i els seus components. Això inclou la inspecció dels aspectes següents:

  • Comprovació de l'alineació de la porta.

  • Verificació de la tensió dels ressorts i la seva lubricació.

  • Inspecció dels rails i els sistemes de rodets.

  • Lubricació de les parts mòbils.

  • Prova dels sistemes de seguretat, com els sensors d'obstacles i

  • Prova dels sistemes d'alliberament d'emergència.

  • Avaluació del motor i els components elèctrics (si la porta és automàtica).

2. Ajustaments i reparacions preventives: Durant aquestes revisions, qualsevol problema identificat s'abordarà immediatament. Això inclou ajustaments menors, reparacions de components desgastats o danyats, i laplicació de lubricants adequats per garantir un funcionament suau. A més, es poden identificar i resoldre problemes potencials abans que es converteixin en costoses avaries.


3. Manteniment de la seguretat: Les revisions semestrals asseguren que els sistemes de seguretat, com ara els sensors i les funcions d'alliberament d'emergència, estiguin operatius i siguin efectius. Això és fonamental per evitar accidents i garantir la seguretat de les persones que fan servir l'estacionament.


4. Perllongament de la vida útil: Realitzar dues revisions de manteniment a l'any contribueix significativament a perllongar la vida útil de la porta de garatge. Mantenir la porta en bon estat redueix la probabilitat de falles inesperades i minimitza la necessitat de costoses reparacions o reemplaçaments prematurs.


En resum, dur a terme almenys dues revisions de manteniment a l'any per a una porta de garatge en un pàrquing de fins a 50 places és una pràctica recomanada per garantir-ne el funcionament segur i fiable, així com per estendre la seva vida útil. Aquestes revisions permeten detectar problemes a temps, fer ajustaments preventius i mantenir els sistemes de seguretat en òptimes condicions.

0 views0 comments
bottom of page