top of page

La radiobanda de seguretat.
La radiobanda de seguretat resistiva és un tipus de tecnologia utilitzada en els sistemes de seguretat de les portes de garatge. Aquesta tecnologia es basa en la transmissió i recepció de senyals de ràdio per detectar obstacles o interferències a l'àrea de tancament de la porta.


La radiobanda de seguretat resistiva consisteix en la instal·lació d'un transmissor i un receptor a la porta de garatge. El transmissor emet un senyal de ràdio constant, i el receptor està dissenyat per detectar qualsevol canvi o interrupció en aquest senyal. Quan el senyal és obstruït o interferit per un objecte o una persona, el receptor detecta aquest canvi i envia un senyal de retroalimentació al sistema de control de la porta.


Aquests sistemes de seguretat s'utilitzen per prevenir el tancament de la porta de garatge quan hi ha un obstacle present a l'àrea de tancament. Si es detecta una obstrucció, el sistema de control de la porta pot aturar el moviment de tancament i tornar a obrir la porta per evitar lesions o danys.


És important destacar que la tecnologia i els termes utilitzats en els sistemes de seguretat de les portes de garatge poden variar segons el fabricant i el model del sistema. Si estàs interessat en instal·lar un sistema de radiobanda de seguretat resistiva a la teva porta de garatge, et recomano consultar amb un professional o fabricant especialitzat en sistemes de seguretat de portes de garatge per obtenir informació més precisa i específica sobre les opcions disponibles.

1 view0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page