top of page

Les avaries més comunes a les portes basculants.

Les portes basculants són un tipus comú de portes de garatge que poden experimentar diverses avaries. Aquí hi ha algunes de les avaries més comunes que poden passar a portes basculants:

  1. Problemes amb el sistema de molls: Les portes basculants solen utilitzar un sistema de contrapès amb molls per facilitar l'obertura i el tancament. Els molls es poden desgastar, perdre tensió o trencar-se, cosa que dificulta o impedeix el moviment suau de la porta.

  2. Desalineació dels rails o guies: Els rails o guies pels quals es desplaça la porta poden desalinear-se a causa de cops, desgast o manca de manteniment. Això pot causar que la porta s'embussi o es mogui de manera irregular.

  3. Problemes amb els cables d'acer: Algunes portes basculants utilitzen cables d'acer per suportar i guiar la porta durant el funcionament. Aquests cables es poden desgastar, enredar-se o trencar-se, cosa que pot provocar el mal funcionament de la porta o fins i tot causar perill si la porta cau sobtadament.

  4. Falles al sistema de bloqueig: El sistema de bloqueig de la porta basculant pot presentar problemes, com ara bloqueig encallat o ineficient. Això pot dificultar o impedir el tancament i el bloqueig adequat de la porta.

  5. Problemes amb el motor o el sistema dobertura automàtica: Si la porta basculant està equipada amb un motor o sistema dobertura automàtica, poden sorgir problemes relacionats amb el motor, els sensors o els components electrònics. Això pot ser un mal funcionament de l'obertura i el tancament automàtics.

És important destacar que les avaries a les portes basculants poden variar segons el disseny i el fabricant de la porta. Si experimentes alguna avaria en una porta basculant, es recomana contactar un professional especialitzat en reparació de portes de garatge per avaluar i solucionar el problema de manera segura i adequada.7 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page