top of page

Limitació de treballs a l'exterior.

A Puertas Graells, hem pres la decisió de limitar els treballs a l'exterior durant els episodis de calor amb el propòsit ferm de protegir la salut i benestar dels nostres valuosos treballadors. Reconeixem la importància de prendre mesures preventives per garantir un entorn laboral segur i saludable.


La limitació de les feines a l'aire lliure durant els episodis de calor és una mesura proactiva que ens ajuda a minimitzar els riscos associats amb les altes temperatures. Ens preocupem per la salut dels nostres empleats i volem evitar situacions com l'estrès tèrmic, la deshidratació o els efectes negatius de la calor extrema en el benestar general.


La nostra prioritat és crear un entorn laboral segur i saludable, i això implica prendre mesures responsables per protegir el nostre equip. A més de limitar els treballs a l'exterior, estem implementant altres mesures, com ara proporcionar equips de protecció personal adequats, promoure la hidratació regular, establir pauses en àrees fresques i ombrejades, i brindar capacitació sobre la prevenció de riscos associats a la calor.


Estem compromesos amb la cura i benestar dels nostres treballadors, i seguirem monitoritzant les condicions climàtiques i adaptant les nostres mesures preventives segons calgui. El nostre objectiu és garantir un entorn laboral segur i confortable per a tothom, i estem compromesos a complir les nostres responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals.Llei Reial Decret L 4/2023


El Reial decret L 4/2023, aprovat al maig, introdueix un nou marc per a la prevenció de riscos laborals en situacions d'altes temperatures. Aquest decret estableix que, en els casos en què es realitzin feines a l'aire lliure o en llocs de treball que no es puguin tancar a causa de la naturalesa de l'activitat, s'han d'implementar mesures adequades per protegir els treballadors de qualsevol risc relacionat amb fenòmens meteorològics adversos, incloent les temperatures extremes.


La normativa reconeix la importància de garantir la seguretat i el benestar de les persones treballadores, especialment quan s'enfronten a condicions climàtiques extremes. Per això, s'exigeix que els ocupadors adoptin mesures preventives per minimitzar els riscos associats a les altes temperatures.


Aquestes mesures poden incloure la provisió d'equips de protecció personal adequats, com ara roba i equips de refredament, així com la implementació de protocols de treball que redueixin l'exposició a la calor intensa. A més, es promou la capacitació i conscienciació sobre els riscos relacionats amb les temperatures extremes, tant per als ocupadors com per als treballadors.


L'objectiu principal d'aquest Reial decret és garantir que es prenguin totes les precaucions necessàries per protegir la salut i la seguretat dels treballadors en situacions d'altes temperatures. En establir un marc legal clar, es pretén prevenir els possibles efectes negatius en la salut dels treballadors i fomentar un entorn laboral segur i saludable, fins i tot en condicions climàtiques desfavorables.

1 view0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page