top of page

Modificacions a la Porta: Adaptació Obligatòria a la Normativa

Si la teva empresa de manteniment ha dut a terme una reparació important a la teva porta de garatge, com canviar els fulls després d'un cop de vehicle, cal adaptar-la ara a la normativa corresponent. La modificació substancial de la porta requereix complir els estàndards i requisits establerts per la normativa vigent.


La normativa actual té com a objectiu principal garantir la seguretat de les persones i minimitzar els riscos associats amb les portes de garatge. En realitzar una reparació d'importància, com el canvi de les fulles de la porta, és essencial assegurar-se que compleixi els requisits i els estàndards establerts.


Aquests requisits poden incloure aspectes tècnics, de seguretat, accessibilitat i altres aspectes relacionats amb la funcionalitat i la protecció de les persones. L'adaptació de la porta a la normativa actual no només és un compliment legal, sinó també una mesura per garantir la seguretat i el funcionament correcte de la porta.


En complir amb la normativa, t'assegures que la teva porta de garatge compleixi els estàndards de seguretat i qualitat establerts. A més, estaràs evitant possibles riscos, accidents o lesions que podrien passar a causa d'un funcionament inadequat o la manca d'adaptació a les normes vigents.


Per realitzar ladaptació adequada, és recomanable comptar amb lassessoria de professionals especialitzats en portes de garatge i compliment normatiu. Ells us guiaran en els passos a seguir i asseguraran que la porta s'ajusti als estàndards legals i de seguretat corresponents.
0 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page