top of page

Modificacions Substancials a Portes de Garatge: Coneix les Transformacions Més Comuns.

Quan es tracta de portes de garatge, les modificacions poden oferir millores significatives en termes de funcionalitat i seguretat. Tanmateix, és crucial comprendre que certes transformacions es poden considerar substancials, cosa que implica la necessitat d'adaptar la porta a la normativa vigent. En aquest article, explorarem les modificacions més habituals i les implicacions normatives associades.


Transformació de Manual a Motoritzada:

La conversió d'una porta manual a motoritzada és una modificació comuna. Encara que aquesta millora afegeix comoditat, és considerada substancial i requereix ajustaments per complir les normatives específiques, assegurant que l'automatització es faci de manera segura i eficient.


Modificació de la Massa de la Porta:

Canviar la massa de la porta és una altra modificació que pot tenir implicacions normatives. Ajustar el contrapès o l'estructura de la porta en pot afectar el funcionament i la seguretat, cosa que obliga a una reavaluació de conformitat.


Canvi al Tipus de Porta:

Transformar el tipus de porta, com canviar d'una porta corredissa d'un full a un de dos fulls, és una modificació substancial que ha de ser considerada amb cura en termes de seguretat i compliment normatiu .


Canvi de motor:

Canviar el motor de la porta, ja sigui per un de diferent en especificacions elèctriques o tipus (trifàsic a monofàsic, elèctric a hidràulic, etc.), implica la necessitat de garantir que les funcions de seguretat, especialment la limitació de força, estiguin assegurades pel mateix motor.


Instal·lació de Nous Dispositius de Seguretat:

L'addició de dispositius de seguretat, com paracaigudes o sistemes anti-aixafament, també es considera una modificació substancial. Aquests nous elements han de complir els estàndards normatius per garantir la seguretat del sistema en conjunt.


Canvi del quadre de control:

El canvi del quadre de control, especialment quan implica funcions autotest o sistemes anti-aixafament, és una altra modificació que s'ha d'ajustar a la normativa corresponent per assegurar la integritat i seguretat del sistema.


Eliminació de dispositius de seguretat:

L'eliminació de dispositius i/o components de seguretat existents pot tenir conseqüències significatives en la seguretat global de la porta i s'ha d'abordar amb atenció per complir les normatives.1 view0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page