top of page

Per què la meva Porta Corredissa s'atura a Meitat de Recorregut?

Quan el motor d'una porta corredissa s'atura a la meitat del recorregut, és possible que una de les causes sigui una obstrucció mecànica a la trajectòria de la porta. Els motors moderns de portes corredisses generalment estan equipats amb sensors de seguretat que detecten obstacles o resistència inusual mentre la porta es mou. Això és una mesura de seguretat per prevenir danys a la porta i evitar possibles accidents amb persones o objectes que puguin trobar-se al camí de la porta.Si el motor detecta una obstrucció, aturarà automàticament el funcionament de la porta per evitar causar danys o lesions. Aquesta característica és essencial per garantir la seguretat de les persones i la integritat de la porta.


Per solucionar aquest problema, primer has de verificar si hi ha algun obstacle o element que estigui bloquejant el moviment de la porta. Inspecciona visualment la trajectòria de la porta i assegura't que no hi hagi objectes solts, pedres, branques o altres elements que puguin interferir amb el moviment.


A més, és important revisar el sistema de rails i guies de la porta per assegurar-se que estiguin nets i lliures de brutícia o enderrocs que puguin estar causant fricció addicional o dificultant el lliscament suau de la porta.


Si no trobes cap obstrucció física però el problema persisteix, pot ser necessari verificar l'estat dels sensors de seguretat i ajustar-ne la sensibilitat. En alguns casos, els sensors poden estar desalineats o necessitar un calibratge adequat. Si no tens experiència en el manteniment de portes automàtiques, és recomanable contactar amb un tècnic especialitzat perquè faci una revisió i ajustament professional.


En resum, si el motor de la teva porta corredissa s'atura a meitat del seu recorregut, la causa pot ser una obstrucció en la trajectòria que el motor detecta com un obstacle. Verificar i eliminar qualsevol objecte o element que bloquegi el moviment de la porta pot resoldre el problema. Si persisteix, és millor buscar l'assistència d'un professional per fer un diagnòstic adequat i garantir un funcionament segur i eficient de la porta.

4 views0 comments
bottom of page