top of page

Prioritat d'Entrada o Sortida: Qui té Preferència a un Garatge?

En un garatge d'una sola porta, la preferència per entrar-hi o sortir-ne generalment la té el vehicle que està dins del garatge. És a dir, si un vehicle ja es troba dins del garatge, se li dóna prioritat per sortir abans que un altre vehicle entri.


Aquesta pràctica es basa en la lògica que el vehicle que ja és dins del garatge ha ocupat l'espai primer i, per tant, ha de tenir la preferència per sortir i aclarir el camí perquè altres vehicles puguin ingressar.


A més, aquesta regla ajuda a evitar situacions de bloqueig o col·lisió entre vehicles, ja que permetre que el vehicle que ja és dins surti primer evita que els vehicles entrin i surtin alhora, cosa que podria generar problemes d'espai i maniobrabilitat .


És important que els conductors siguin cortesos i estiguin atents als moviments d'altres vehicles al garatge per assegurar-se que l'entrada i la sortida es facin de manera segura i ordenada. Sempre s'ha de donar pas al vehicle que ja és a dins perquè pugui sortir sense obstacles.12 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page