top of page

Quants accidents es produeixen a Espanya relacionats amb les portes automàtiques?

Les portes automàtiques són un element cada vegada més comú als nostres habitatges, comerços i llocs de treball. Tot i això, malgrat la seva comoditat, també poden ser una font de perill si no s'instal·len i mantenen correctament.

Segons estimacions del sector, a Espanya hi ha al voltant de 27.000 accidents anuals relacionats amb portes de garatge. La majoria daquests accidents són lleus, però alguns poden tenir conseqüències greus, fins i tot mortals.Què causa aquests accidents?

Les principals causes dels accidents amb portes automàtiques són:

  • Manca de sistemes de seguretat: Moltes portes no tenen els sistemes de seguretat obligatoris, com ara cèl·lules fotoelèctriques o vores sensibles, que poden detectar la presència de persones o objectes i evitar que la porta es tanqui sobre ells.

  • Mal funcionament: Les portes automàtiques són mecanismes complexos que requereixen un manteniment regular per garantir-ne el funcionament correcte. Si la porta no es manté adequadament, pot funcionar malament i provocar un accident.

  • Ús inadequat: De vegades, els accidents es produeixen per un ús inadequat de la porta, com per exemple, forçar la seva obertura o tancament o jugar-hi.Com prevenir els accidents?

Per prevenir els accidents amb portes automàtiques, és important seguir aquestes recomanacions:

  • Assegureu-vos que la porta compti amb tots els sistemes de seguretat obligatoris.

  • Realitzar un manteniment regular de la porta, seguint les instruccions del fabricant.

  • Utilitzar la porta de forma adequada, evitant forçar la seva obertura o tancament i no jugar-hi.

  • En cas de detectar qualsevol anomalia en el funcionament de la porta, no utilitzar-la i avisar un tècnic especialitzat.


La importància del marcatge CE

El marcatge CE és una garantia que la porta automàtica compleix els requisits de seguretat establerts per la Unió Europea. A l'hora de comprar una porta automàtica, és important assegurar-vos que porteu el marcatge CE.

Posa't en mans de professionals

La instal·lació i el manteniment de portes automàtiques s'han de fer sempre per professionals qualificats. Ells s'encarregaran que la porta s'instal·li correctament i que compleixi tots els requisits de seguretat.

No posis en risc la teva seguretat ni la dels altres. Confia la instal·lació i el manteniment de les portes automàtiques a professionals.0 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page