top of page

Resultats Campanya Nacional de Vigilància del Mercat 2020.

El 26 de febrer passat, al Saló de Portes i Automatismes Smartdoors (IFEMA), Jorge Iñesta, subdirector General d'Indústria i Inspecció de la Comunitat de Madrid, va presentar els resultats de la campanya nacional de vigilància del mercat de portes motoritzades industrials, comercials i de garatge durant els anys 2018 i 2019.Les dades van revelar preocupants conclusions que van posar en evidència la manca de compliment de normatives i la manca de mesures de seguretat en gran part de les portes inspeccionades. Es va constatar que un alarmant 96.1% de les portes presentaven defectes als punts inspeccionats, i gairebé set de cada deu tenien defectes greus que posaven en risc la seguretat de les persones.


A més, es va descobrir que un considerable percentatge de portes eren subministrades sense els documents necessaris: un 59.4% no tenien la Declaració de Prestacions (DdP) i un 71.9% no disposaven de la Declaració de Conformitat (DdC). Aquesta situació suggereix que molts fabricants desconeixien o incomplien sistemàticament les normatives vigents.

Un altre aspecte preocupant va ser que el 66% de les portes inspeccionades no comptaven amb manuals d'ús, manteniment o llibre de manteniment, i quatre de cada deu no tenien fins i tot el marcatge CE, un senyal de compliment de les normatives europees de seguretat.


Com que els resultats de la darrera campanya van ser pitjors que els de l'anterior, es prendran mesures més estrictes per corregir el rumb del sector. Es reforçarà lacció sancionadora, establint multes de fins a 60.000 euros per infraccions lleus i 100.000 euros per infraccions molt greus. A més, s'exigirà que totes les portes comercialitzades per una empresa compleixin les normatives, i si es detecta alguna deficiència en una porta inspeccionada, serà obligatòria l'adequació de totes les portes venudes per aquesta empresa.


Per promoure el coneixement sobre els marcats i la documentació que ha d'acompanyar a les portes (DdC i DdP), es durà a terme una campanya d'informació adreçada a diferents col·lectius, com ara els Col·legis d'Arquitectes, els Administradors de Finques i les Corporacions municipals. L'objectiu és incentivar la sol·licitud d'aquesta documentació per garantir la seguretat de les persones i el compliment de les normatives al sector de portes motoritzades.

0 views0 comments

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page