top of page

Avís Legal

Pagando con un teléfono

 

Dades Companyia:

 

Graells Portes Basculants, SL

CIF: B58076142
Domicili social: Carrer Galícia, 101-08223 Terrassa, Barcelona
telèfon +34.93.783.79.00

E-mail: Info@puertasgraells.com

Web: www.Puertasgraells.com

 

TERMES I CONDICIONS D'ÚS

Benvingut a la pàgina web www.puertasgraells.com (el «Lloc Web»).

 

ELS USUARIS HAN LLEGIR AMB ATENCIÓ ELS SEGÜENTS TERMES I CONDICIONS ABANS DE CONSULTAR O UTILITZAR AQUEST LLOC WEB.

 

La utilització d'aquest lloc web es regeix pels següents termes i condicions d'ús (en endavant, els «Termes i Condicions d'Ús»). A l'accedir a aquest lloc web, vostè accepta incondicionalment complir amb i sotmetre als següents Termes i Condicions d'Ús, així com als termes i condicions de venda pertinents quan efectuï una compra en línia en el mateix. Si no accepta tots els Termes i Condicions d'Ús, li preguem que surti d'aquest Lloc Web immediatament. Aquest lloc web és gestionat per Graells Portes Basculants. SL (en endavant, «PORTES GRAELLS», una societat limitada Espanyola amb centre principal d'activitat situat en Carrer Galícia, 101-08223 Terrassa. Els productes oferts en el Lloc Web són venuts directament per Graells Portes Basculants, SL. PORTES GRAELLS es reserva el dret a modificar els Termes i Condicions d'ús del Lloc Web a la seva exclusiva discreció, en qualsevol moment i sense previ avís. l'ús del Lloc Web seguint qualsevol canvi implicarà la plena acceptació dels Termes i Condicions d'ús en la versió modificada .

 

1. Drets de propietat intel·lectual
Aquest lloc web en el seu conjunt i tot el material present en ell, juntament amb la marca «Portes Graells», són de la propietat de i estan registrats per Graells Portes Basculants, SL., Amb domicili social situat a Carrer Galícia, 101, - 08223 Terrassa (Barcelona), una societat posseïda íntegrament per Graells Portes Basculants, SL.
Totes les marques i logotips, ja estiguin o no registrats o ja figurin o no en el Lloc Web, incloent-, a títol merament il·lustratiu, la marca «Graells Portes Basculants, SL», així com totes les altres marques distintives relacionades reproduïdes en el Lloc Web, són i seguiran sent de la propietat exclusiva de Graells Portes Basculants, SL. Aquestes marques i signes no es podran utilitzar en relació amb cap producte o servei no provinents de Graells Portes Basculants, SL, de cap manera que pugui causar confusió entre els usuaris, ni de cap manera que menyspreï o menyscabe el nom de «GRAELLS PORTES BASCULANTS , SL »o la marca« PORTES GRAELLS »i els productes que la porten. Vostè reconeix i accepta que el present lloc web i tot el contingut inclòs en el mateix, inclosos, a títol merament il·lustratiu, tots els textos, informació, dades, imatges, icones, fotografies, il·lustracions, contingut multimèdia (gràfics, àudio i vídeo) , taules, índexs, descripcions, programes informàtics, codis HTML, pantalles, etc. (en endavant, en conjunt, el «Contingut»), són de la propietat de Graells Portes Basculants, SL o aquesta té una llicència sobre els mateixos i estan emparats per la legislació internacional en matèria de protecció de la propietat intel·lectual, com , a títol merament il·lustratiu, drets de patent, drets d'autor, secrets comercials, noms comercials, marques, marques de servei, drets morals, coneixements tècnics i qualssevol altres drets similars reconeguts en virtut de lleis o convenis internacionals en qualsevol país o jurisdicció de l' món. Tots els materials continguts en aquest lloc web, excepte en l'apartat «botiga en línia», es mostren únicament a títol informatiu o promocional. La utilització del Lloc Web està permesa per al seu propi ús personal i no amb motius comercials. D'acord amb els presents Termes i Condicions d'Ús, i excepte si s'indica el contrari en el Lloc Web, vostè podrà accedir a, descarregar, copiar, emmagatzemar, manipular, re-formatar, imprimir o visualitzar qualsevol Contingut per al que hagi obtingut accés autoritzat, exclusivament per a ús personal i no amb fins comercials. En cas contrari, no podrà descarregar, copiar, emmagatzemar, manipular, reformatar, imprimir, visualitzar, publicar, transmetre, distribuir, crear obres derivades de, vendre o realitzar qualsevol altre ús del Lloc Web o de qualsevol contingut que figuri en el mateix.


No es considera que de resultes del seu ús del Lloc Web vostè pot adquirir qualsevol dret o interès derivats de o relatius a l'Contingut, el material o els programes informàtics d'ell mateix. Vostè reconeix acceptar i sotmetre a tots els avisos de drets d'autor, marques, etc. que figurin en el Lloc Web i el Contingut. Tots els drets estan reservats en tots els països de l'món.

 

2. Clàusula d'exempció de responsabilitat
El present lloc web i el seu contingut es proporcionen «tal qual» i «segons disponibilitat», sense cap garantia de cap tipus, explícitament o implícita. Cap informació escrita proporcionada mitjançant el present lloc web o en relació amb el seu contingut representarà cap manifestació o garantia, incloses, a títol merament il·lustratiu, les garanties de titularitat o d'absència de programes maliciosos (com virus, cucs o troians) o les garanties implícites de comerciabilitat o idoneïtat per a una finalitat particular. PORTES GRAELLS nega expressament qualssevol manifestacions i garanties.
En cap PORTES GRAELLS o qualsevol altra societat de el grup seran responsables (sobre una base contractual o extracontractual) per qualssevol danys i perjudicis directes, indirectes, incidentals, secundaris, econòmics o de diversa índole (inclosos, a títol merament il·lustratiu, els danys per lucre cessant o pèrdua de dades o programes, encara que es notifiqués a PORTES GRAELLS la possibilitat dels mateixos) que provenen de:

 

(a) el seu ús del Lloc Web, inclosos, a títol merament il·lustratiu, qualsevol dany o perjudicis causats per qualsevol retards, imprecisions, errors o omissions en qualsevol informació accedida en oa través del Lloc Web,
(b) qualsevol transacció conclosa a través d'o des del lloc web,
(c) la seva impossibilitat per utilitzar el Lloc Web per qualsevol motiu, inclosos, a títol merament il·lustratiu, qualsevol fallada de comunicacions o qualsevol altre error de transmissió o lliurament de qualsevol informació accedida en oa través del Lloc Web,
(d) l'eliminació, la correcció, els danys, la pèrdua o el no emmagatzematge de qualsevol informació concernent ao transmesa en el Lloc Web,
(e) l'ús de qualsevol producte o servei obtinguts en oa través del Lloc Web,
(f) l'accés no autoritzat a el Lloc Web i la modificació no autoritzada de les transmissions o les dades,
(g) les manifestacions o el comportament de qualsevol tercer en el Lloc Web o
(h) qualsevol altra qüestió relacionada amb el lloc web.

 

Per tant, a l'utilitzar aquest lloc web, vostè es compromet a suportar tots els riscos relacionats amb l'esmentat ús, protegint a PORTES GRAELLS, oa qualsevol altra societat de Graells Portes Basculants, SL, de qualsevol dany derivat d'o causat per l'ús de aquest Lloc Web o relacionat amb ell.
PORTES GRAELLS consagrarà tots els seus esforços a garantir la precisió i la puntualitat de la informació inclosa en aquest lloc web, però no pot garantir absolutament la seva integritat, precisió i constant actualització ni que el Lloc Web no contingui qualsevol imperfeccions, ni que aquestes es corregiran.
En el cas que el Dret aplicable no permeti l'exempció de responsabilitat o l'exclusió de les garanties implícites susdites, aquestes no li són aplicables, ja sigui total o parcialment.


Qualsevol referència a qualsevol producte o servei que hagin estat o puguin ser proporcionats per PORTES GRAELLS o qualsevol altra societat autoritzada per PORTES GRAELLSa aquest efecte no equival a un compromís de que els mateixos estaran disponibles en qualsevol moment. Es podran efectuar canvis o millores en aquests productes o serveis en qualsevol moment i sense previ avís.


Els materials en aquest Lloc Web poden contenir imprecisions o errors tipogràfics. PORTES GRAELLS no serà responsable per qualsevol imprecisió o error, ni per qualssevol danys i perjudicis causats o que provenen de que qualsevol usuari confiï en la informació obtinguda de o mitjançant el present Lloc Web. Competirà a la seva responsabilitat avaluar la informació i la resta de contingut disponible a través d'aquest Lloc Web.
No obstant això, PORTES GRAELLS es reserva el dret a modificar o suspendre el Lloc Web (o qualsevol part d'ell mateix) en qualsevol moment, ja sigui amb caràcter temporal o permanent, amb o sense previ avís. Vostè accepta que PORTES GRAELLS no serà responsable davant vostre o qualsevol tercer per qualsevol modificació o suspensió de l'Lloc Web.

 

3. Informació proporcionada
Vostè accepta que qualsevol propostes, dissenys, conceptes, fotografies, testimonis i altres elements o material (amb l'excepció de les seves dades personals) divulgats o proporcionats a PORTES GRAELLS a través d'aquest lloc web o per altres mitjans (en endavant, la « informació Proporcionada ») no són confidencials ni de la seva propietat. Tota la Informació Proporcionada passarà a ser propietat de PORTES GRAELLS tan aviat se li faciliti. A l'proporcionar aquesta informació a PORTES GRAELLS, li cedirà tots els drets, titularitat i interessos sobre la mateixa, inclosos els drets d'autor. PORTES GRAELLS no està ni estarà obligada: (i) a mantenir la confidencialitat de qualsevol informació Proporcionada; (ii) a pagar-li a vostè o qualsevol tercer una retribució per qualsevol Informació Proporcionada o per utilitzar-la; (iii) a respondre any a justificar la recepció de qualsevol Informació Proporcionada. Vostè manifesta i garanteix que cap Informació Proporcionada violarà cap dret de qualsevol tercer, inclosos, a títol merament il·lustratiu, els drets d'autor, marques, patents, secrets comercials, el dret a la intimitat o altres drets personals o patrimonials. A l'subministrar informació, vostè accepta que PORTES GRAELLS tindrà el dret, encara que no l'obligació, de copiar, publicar, distribuir o utilitzar la Informació Proporcionada amb qualsevol finalitat, incloent-hi la publicitària o la promocional, la de el desenvolupament de productes o altres finalitats comercials, sense deure-li cap contraprestació a vostè oa qualsevol tercer. Vostè és i serà l'únic responsable de l'contingut de qualsevol Informació Proporcionada.

 

4. Cookies
En el lloc web s'utilitzen galetes per garantir que funciona eficientment i per tal de millorar el nostre servei, inclusivament mitjançant l'enviament de missatges publicitaris en línia adaptats a les preferències de l'usuari. Les cookies són petits arxius de text enviats a l'ordinador d'un usuari (normalment al seu navegador) pels llocs web visitats. S'emmagatzemen a l'ordinador per a més endavant retransmetre a aquests llocs web en posteriors visites de l'usuari.
La majoria dels navegadors estan configurats per defecte per acceptar les galetes. Vostè pot en qualsevol moment modificar la configuració del seu navegador per rebutjar totes les cookieso perquè li notifiqui quan s'enviï una de nova. No obstant això, rebutjar les galetes podria impedir utilitzar certes funcions del Lloc Web.
Per tal de saber què cookies s'utilitzen en el Lloc Web, com inhabilitar o com denegar el seu consentiment, o per a qualsevol informació addicional, consulteu la política de cookies .

 

5. Confidencialitat
PORTES GRAELLS entén la importància de mantenir la confidencialitat, la integritat i la seguretat de la informació personal identificable de caràcter privat (en conjunt, els «Dades Personals»). En general, podrà accedir i navegar pel lloc web sense proporcionar Dades Personals. No obstant això, podran donar-se ocasions en què se li pot sol·licitar que voluntària i deliberadament faciliti certs Dades Personals per tal de poder participar en els serveis, les activitats o les funcions del Lloc Web. A l'efecte d'utilitzar aquests apartats o funcions del Lloc Web, es compromet a llegir la declaració de confidencialitat pertinent, expressant, quan així se li sol·liciti, el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals; en aquest àmbit, vostè es compromet a proporcionar una informació veraç, precisa, actualitzada i completa.


Les Dades Personals seran tractades pel responsable de l'Tractament (principalment mitjançant eines electròniques), segons el que indica la declaració de confidencialitat pertinent. Sempre que sigui necessari o instrumental per a les finalitats amb les que s'hagin recollit les Dades Personals, aquests podran ser tractats per altres entitats designades pel Responsable de l'Tractament a aquest efecte i que pertanyen a les categories següents:

 

(a) altres societats de Graells Portes Basculants, SL;
(b) societats, consultors i professionals que proporcionin assistència o consultoria o que prestin serveis relacionats i instrumentals per al tractament de dades (p. ex., proveïdors de serveis, transportistes, tècnics de manteniment de la TI, etc.).

 

Les seves dades no es divulgaran a desconeguts sota cap concepte.
En qualsevol moment podrà exercir els seus drets en virtut de la legislació aplicable en matèria de protecció de les dades personals, inclosos els drets a obtenir la confirmació de que les seves dades personals estan en poder de l'responsable de l'Tractament, a conèixer el seu origen ia obtenir la seva integració , actualització, rectificació, supressió, anonimització, bloqueig per infracció de la llei o oposició al seu tractament per raons legítimes, així com a retirar el seu consentiment per al tractament, escrivint a: Info@puertasgraells.com

 

6. Enllaços a altres llocs web
El lloc web pot contenir enllaços a llocs web de tercers. Aquests poden al seu torn contenir i regir-se pels seus propis termes i condicions d'ús, o no tenir totalment d'ells. No pesarà sobre PORTES GRAELLS responsabilitat per aquests llocs web, ja que proporciona aquests enllaços únicament per a la comoditat dels seus usuaris. Aquests enllaços poden ser a anunciants, proveïdors de continguts o altres societats que podrien utilitzar el nostre logotip o estil en raó d'un acord d'associació de marques. Els seus corresponents llocs web podrien enviar les seves pròpies galetes i recollir informació i utilitzar-la d'una manera disconforme amb els presents Termes i Condicions d'Ús. A més a, PORTES GRAELLS no pot controlar aquests llocs web i fonts externes. Per això, no es podrà considerar a PORTES GRAELLS responsable dels mateixos, refusant tota responsabilitat pel contingut, la publicitat, els productes, els serveis i qualsevol altre material disponible a o que prové d'aquestes pàgines web i fonts externes. A més, no es podrà considerar a PORTES GRAELLS responsable per qualssevol danys i perjudicis, efectius o potencials, derivats de l'ús de o d'haver confiat en el contingut, els béns o els serveis disponibles en aquests llocs o fonts externes.

 

7. Seguretat
En cap cas es pot garantir que la transmissió de dades a internet sigui completament segura. És possible que tercers aliens a el control de PORTES GRAELLS puguin accedir o interceptar transmissions o comunicacions privades sense el permís o el coneixement de PORTES GRAELLS. PORTES GRAELLS consagrarà tots els esforços possibles a protegir les seves dades personals. No obstant això, no podem garantir la seguretat de qualsevol informació que ens transmeti. Les dades es transmetran pel seu propi compte i risc i no es podrà considerar a PORTES GRAELLS responsable de qualsevol violació de la seguretat no atribuïble directament a una negligència per part seva.

 

8. Acceptació dels termes i condicions d'ús
A l'accedir a aquest lloc web, vostè manifesta i garanteix que (a) accepta els presents Termes i Condicions d'Ús; (b) el seu ús del Lloc Web respectarà aquests Termes i Condicions d'Ús.
Vostè accepta indemnitzar i protegir PORTES GRAELLS davant de qualsevol dany, costos, responsabilitats, plets, sentències, penes, obligacions, pèrdues, reclamacions, costos i despeses (inclosos, a títol merament il·lustratiu, els honoraris d'assistència lletrada) relacionats amb o dimanants de qualsevol violació dels presents Termes i Condicions d'ús o de qualsevol ús del Lloc Web per part de vostè.

 

9. Dret aplicable i fur
Vostè reconeix que a l'accedir a aquest lloc web accepta la jurisdicció espanyola. Els presents Termes i Condicions d'Ús es regiran i interpretaran de conformitat amb el Dret Espanyol i qualsevol acció provinent o relacionada amb els mateixos se sotmetrà a la competència exclusiva dels òrgans jurisdiccionals.

Darrera actualització el 19 d'abril de 2020

 

bottom of page