Modernització CE

Marcat CE

 

El Marcat CE és el símbol de conformitat de determinats productes amb les exigències de la legislació tècnica europea que els regula:

 

 • Facilita la lliure circulació de productes.

 • Significa la conformitat dels productes amb les normes europees.

 • Substitueix a les normes obligatòries dels països.

 • Estableix un nivell comú de procediments i assajos.

 • És l'única acreditació vàlida a la Unió Europea.

 • No és una «marca de qualitat» sinó un passaport tècnic.

 • Pot coexistir amb les marques voluntàries de qualitat.

Banderas.jpg

El Marcat CE és un requisit reglamentari obligatori per a la comercialització dels productes en el mercat nacional i de la Unió Europea. El Marcat CE és un indicador clau de l'acompliment d'un producte amb la legislació de la UE, que permet la lliure circulació de productes dins de l'mercat europeu. La responsabilitat última de la conformitat del producte incumbeix el fabricant i s'ha de col·locar abans de la comercialització i posada en servei del producte. El Marcat CE exposa que el producte ha estat avaluat abans de posar-se al mercat i que, per tant, compleix els requisits legals essencials per vendre. És responsabilitat de l'fabricant dur a terme l'avaluació de conformitat, crear l'expedient tècnic, expedir la declaració CE de conformitat i realitzar l'etiquetatge CE del producte. Els distribuïdors han de verificar la presència de l'etiquetatge CE així com de la documentació justificativa necessària. Si el producte està sent importat des d'un tercer país, l'importador ha de verificar que el fabricant de fora de la UE ha pres les mesures necessàries i que la documentació estigui disponible.

Imagen Web (6).png

Requisits de Marcat CE

 

Aquest informe anul·la i substitueix l'anterior Informe sobre marcat CE Versió 8 de portes industrials, comercials, de garatge i portes en el marc de el Reglament (UE) nº 305/2011 de Productes de Construcció (Versió 7, de juny 2017).

 

Descarregar Informe CE (Versió 8)>

Components i Dispositius mínims de seguretat>

Normativa UNE-EN 13241: 2004 + A2: 2017

Aquesta norma europea especifica els requisits de seguretat i prestacions, excepte les característiques de resistència a el foc i de control de fums, per a portes industrials, comercials i de garatge i portes, i barreres, destinades a instal·lar-se en àrees accessibles a les persones i el principal objectiu és oferir seguretat d'accés a mercaderies i vehicles acompanyats o conduïts per persones en instal·lacions industrials, comercials o en garatges d'habitatges.

Comprar i descarregar Normativa>

La firma de un contrato

Resolvemos tus dudas

¿Es obligatorio adaptar la puerta de garaje a la normativa de seguridad?

Las puertas que han sido instaladas a partir de mayo 2005, ya deberían disponer de todos los elementos de seguridad exigidos, por lo que no necesitan, en un principio, de ningún tipo de adaptación.

Mi puerta es anterior a Mayo del 2005. ¿La tengo que adaptar?

Las puertas instaladas anteriormente a mayo de 2005 no están obligadas a realizar ninguna adaptación siempre y cuando no se realice ninguna modificación de importancia:
 

 • La modificación de la masa de la puerta.

 • La modificación de la tipología de puerta.

 • El cambio de motor por otro de funcionamiento distinto (Hidráulico, Electromecánico..).

 • La Instalación de nuevos dispositivos de seguridad (Paracaídas, band anti-pinzamiento, radio-bandas..).

 • El cambio de tipología de la central a un sistema diferente.

 • Transformación de una puerta manual a automática.

 • Sustitución o adición de algún componente que pueda afectar a elementos de seguridad.

Trabajando desde casa

Requisits de Marcat CE

 

Aquest informe anul·la i substitueix l'anterior Informe sobre marcat CE Versió 8 de portes industrials, comercials, de garatge i portes en el marc de el Reglament (UE) nº 305/2011 de Productes de Construcció (Versió 7, de juny 2017).

 

Descarregar Informe CE (Versió 8)>

Components i Dispositius mínims de seguretat>

Components i Dispositius mínims de seguretat en portes i instal·lades segons normativa CE

PARACAIGUDES

Evita la caiguda lliure de la porta en cas de trencament dels cables d'acer.

CAPOTA

Banda antipinçament per protegir les zones de moviment amb folgances.

FOTO INTERIOR

Evita el tancament de la porta de forma automàtica en zona interior.

BANDES

Bandes de contacte per evitar l'atrapament o l'aixafament.

INDICADORS

Llum de senyalització de porta en moviment per indicar perill indeterminat.

STOP

Desconnecteu la porta de manera immediata en cas de perill o urgència.

CENTRAL

Centrals professionals adaptades a les noves mesures de seguretat i compatibles amb els accessoris.

FOTO EXTERIOR

Evita que la porta es tanqui si encara es troba dins el radi de moviment de la porta.

SENYALITZACIÓ

Senyals per indicar els diferents perills de la porta automàtica que no es poden protegir.

Fondo de Rascacielos

PASSA A SER UN CLIENT VIP, CONTRACTA EL TEU PLA DE MANTENIMENT PREVENTIU.

Tant se val si ets un particular, una comunitat de veïns petita o una comunitat gran. Totes les portes necessiten un manteniment preventiu.