top of page

Modernització CE

Lápiz señalador

Marcat CE

Tant les portes manuals com les motoritzades són considerades "productes de la construcció" i, com a tals, estan obligades a complir les disposicions europees aplicables a aquest tipus de productes des de l'1 de maig de 2005. En aquesta data, va entrar en vigor la primera norma harmonitzada europea que establia les condicions concretes que havien de complir.

 

La vrsió obligatòria de la norma pot variar al llarg del temps i es determina mitjançant la publicació de la seva referència al Diari Oficial de la Unió Europea. Per al cas de les portes, la darrera versió d'aquesta norma en espanyol és laUNE-EN 13241:2004+A2:2017.

Visita Secció de Marcatge CE >

MARCAT CE OBLIGATORI
Aa partir de l'1 de maig de 2005, les normatives europees relacionades amb els productes de construcció requerien que totes les portes comercialitzades a Espanya estiguessin proveïdes del marcatge CE, juntament amb les altres inscripcions especificades en aquestes normatives. A més a més, s'exigia que cada porta estigués acompanyada d'una Declaració CE de conformitat.

PORTES AMB MÉS DE 10 ANYS SENSE MARCAT CE

En aquests casos la porta s'haurà de sotmetre a un nou procediment d'avaluació de la conformitat segons la directiva de màquines.
UNE-EN 13241:2004+A2:2017

Modernitzem la teva Porta de Garatge amb Normatives Actuals.

Si la vostra porta de garatge compta amb més de 10 anys d'antiguitat i manca del marcatge CE segons la normativa UNE-EN 13241:2004+A2:2017, és imperatiu sotmetre-la novament a una avaluació de conformitat d'acord amb la Directiva de Màquines. Aquest procés és essencial per assegurar que la porta compleixi els estàndards de seguretat i rendiment establerts, garantint així la protecció adequada per als usuaris i el funcionament òptim de l'equip.

A més, cal considerar la necessitat d'avaluació en aquells casos en què no se sap el fabricant de la porta, l'any de fabricació o l'any d'automatització.

Components mínims de Seguritat.

A l'Annex C de la normativa UNE85635:2012, estableix aquells components i dispositius mínims que eshaurien instal·lar per garantir la seguretat de les portes motoritzades, els qualshaurien tenir-se en les activitats de manteniment i modificació d'aquesttipus de portes.

 

Descarregar Taula de Components i Dispositius mínims de seguretat. 

 

Si hi esteu interessats, podeu sol·licitar-nos un informe de seguretat personalitzat i un pressupost per a l'actualització de la vostra porta de garatge conforme a la normativa vigent. Som aquí per ajudar-te a garantir la seguretat i el compliment normatiu del vostre sistema d'entrada.

Encara no hi ha entrades en aquest idioma
Once posts are published, you’ll see them here.
Lista de verificación

Guía Técnica Profesional

Esta guía técnica especializada, conforme al formato del Anexo C de la Norma UNE 85635:2012, presenta de manera detallada 35 puntos organizados según la tipología de puertas. Estos puntos abarcan los componentes, dispositivos y requisitos mínimos esenciales para barreras automáticas y puertas automáticas, tanto en instalaciones previas como en proyectos de nueva construcción.

 

Con el objetivo de brindar una mayor claridad en su aplicación, cada punto evaluado incluye una sección dedicada a la aplicación y observaciones. En esta sección, se indica el punto de la norma al que hace referencia, junto con anotaciones que consideramos pertinentes para enriquecer la evaluación del profesional en el ámbito de las puertas automáticas.

Descargar La Guía Técnica Profesional

 

Informe de seguretat.

 

A Puertas Graells, ens complau oferir-vos el servei d'elaboració d'un informe de components mínims per assegurar la seguretat de la vostra porta, en ple compliment amb la normativa corresponent. És fonamental garantir que la teva porta compleixi els estàndards de seguretat establerts, i el nostre equip és aquí per ajudar-te en aquest procés.

És important destacar que, si compteu amb un contracte de manteniment amb nosaltres, aquest servei d'informe es proporciona de forma gratuïta. A més, qualsevol actualització futura necessària o campanyes de recordatori també estaran cobertes pel nostre compromís de manteniment.

hora Operari

49,80€

- Primera hora tècnic no es fracciona per minuts.

- A partir de la primera hora es fracciona en 30min.

- Els preus no inclouen l'IVA.

Descàrrega de Documentació

El fabricant o instal·lador, segons correspongui, de totes les portes fabricades a partir de l'1 de juliol del 2013, té la responsabilitat de proporcionar al propietari, una vegada instal·lada la porta, la documentació obligatòria associada.

 

Aquesta documentació ha dincloure informació detallada sobre les especificacions tècniques de la porta, instruccions de manteniment i cura, així com qualsevol certificació de compliment amb normatives de seguretat i qualitat vigents. 

 

Si heu adquirit recentment una porta nova o heu fet una adaptació d'acord amb la normativa, us facilitem el procés per obtenir una còpia del manual d'instruccions, ús i manteniment. Pots sol·licitar aquest document enviant un correu electrònic a l'adreçaInfo@puertasgraells.com.

bottom of page