top of page

Col·loca l'automatisme de la porta a una zona lliure de riscos.

La instal·lació de la central de comandaments de la porta de garatge fora de la zona de moviment de la porta és una mesura de seguretat fonamental tant per al personal encarregat de la seva operació com per als usuaris. Aquesta pràctica contribueix a minimitzar els riscos i prevenir accidents a l'entorn de la porta.


En ubicar la central de comandaments fora de la zona de moviment de la porta, s'evita que el personal estigui a prop de la trajectòria d'obertura o tancament de la porta. Això redueix significativament el risc d'atrapament o impacte involuntari, protegint la integritat física dels que operen la porta.


A més, és important col·locar la central de comandaments a nivell del terra, sense requerir l'ús d'escales o plataformes elevadores. Pujar a alçades elevades augmenta el risc de caigudes i accidents, especialment en comunitats de veïns on múltiples persones poden necessitar accedir a la central. En mantenir-la a nivell del sòl, es facilita l'accés segur i es compleixen els protocols de riscos laborals.


Aquestes mesures són essencials i estan recolzades pels protocols de riscos laborals obligatoris en comunitats de veïns. Complir aquestes pautes garanteix un entorn segur per al personal i els usuaris, minimitzant els riscos associats amb l'operació de la porta de garatge.0 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page