top of page

Efectes de la calor als motors hidràulics de les portes de garatge.

Tenir en compte els efectes de la temperatura als motors hidràulics de les portes de garatge és crucial per mantenir el seu funcionament òptim al llarg del temps. Les temperatures extremes, ja siguin altes o baixes, poden desencadenar una sèrie de problemes que poden afectar tant el rendiment com la vida útil daquests sistemes hidràulics.


Un dels efectes negatius principals és la pèrdua de viscositat de l'oli hidràulic en temperatures extremadament altes. Quan l'oli es torna més prim, la seva capacitat per lubricar adequadament les peces mòbils dins del cilindre es veu compromesa, cosa que pot accelerar el desgast i reduir la durabilitat del sistema.


A més, l'expansió tèrmica dels components metàl·lics del cilindre hidràulic pot causar problemes com folgures i fuites de fluid, cosa que afecta negativament el funcionament general del cilindre.


Les fuites de segells i juntes són un altre problema comú associat amb les altes temperatures. La calor pot deteriorar i deformar els segells de goma amb el temps, cosa que pot resultar en fuites d'oli i pèrdua de pressió al sistema.


El sobreescalfament de l'oli hidràulic és un altre factor que cal tenir en compte, ja que pot reduir l'eficiència del sistema en conjunt i augmentar el risc de danys en altres components importants, com ara les bombes i les vàlvules.


A més, les temperatures extremes poden afectar l'eficiència general del sistema hidràulic, cosa que resulta en un rendiment reduït del cilindre i, en última instància, en una menor capacitat de la maquinària per fer la feina de manera eficient.


Finalment, però no menys important, les temperatures extremes poden causar fatiga del material als components del cilindre, cosa que eventualment pot conduir a esquerdes i falles estructurals.


Oli
Oli Hidràulic

0 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page