top of page

Llum de senyalització LED

La llum de senyalització en una porta de garatge és un component important per proporcionar indicacions visuals sobre l'estat de la porta. Aquesta llum generalment es troba al tauler de control oa prop de la porta i pot tenir diferents funcions i colors segons el sistema de la porta.

Aquí hi ha algunes funcions comunes de la llum de senyalització en una porta de garatge:

  1. Indicació d'estat: La llum de senyalització pot indicar si la porta és oberta, tancada o en moviment. Per exemple, una llum verda pot indicar que la porta està tancada, una llum vermella pot indicar que la porta és oberta i una llum intermitent pot indicar que la porta està en moviment.

  2. Advertiment de mal funcionament: En cas d'un mal funcionament a la porta de garatge, la llum de senyalització pot parpellejar o canviar de color per indicar que alguna cosa no funciona correctament. Això pot ser útil per identificar problemes i prendre les mesures necessàries per solucionar-los.

  3. Seguretat: Alguns sistemes de portes de garatge tenen llums de senyalització addicionals per indicar la presència d'obstacles o l'activació dels sensors de seguretat. Aquests llums poden parpellejar o canviar de color quan es detecta un objecte a prop de la porta, alertant les persones sobre possibles perills.

És important tenir en compte que les característiques i funcions específiques de la llum de senyalització poden variar segons el fabricant i el model de la porta de garatge. Per obtenir informació precisa sobre la llum de senyalització a la porta de garatge, és recomanable consultar el manual del propietari o posar-se en contacte amb el fabricant o instal·lador del sistema de la porta.

0 views0 comments
bottom of page