top of page

Quina normativa afecta la meva porta de garatge?

Les normatives aplicables a les portes de garatge poden variar segons el país i la regió on et trobis. A continuació, algunes de les normatives comunes que s'utilitzen com a referència a diferents llocs:

  1. Norma EN 13241-1: Aquesta norma europea estableix els requisits de seguretat i rendiment per a les portes industrials, comercials i de garatge. Defineix aspectes com la resistència al vent, l'estabilitat, la protecció contra aixafaments, els sistemes de control, entre d'altres.

  2. Norma EN 12453: Aquesta norma també s'aplica a les portes automàtiques, incloent-hi les portes de garatge. Estableix requisits específics de seguretat, com ara la detecció d'obstacles, la reversió de moviment en cas de detecció d'obstacles, els sistemes de control i la protecció contra aixafaments.

  3. Norma EN 16005: Aquesta norma se centra en els requisits de seguretat relacionats amb les portes automàtiques de vianants, com les portes daccés als garatges. Cobreix aspectes com la detecció de presència de persones, l'obertura i el tancament suaus, la velocitat de moviment i la seguretat contra aixafaments.

  4. Codi Nacional de Construcció o Reglament Tècnic: A molts països, hi ha codis o reglaments nacionals que estableixen els requisits de construcció i seguretat aplicables a les portes de garatge. Aquests codis poden variar, per això és important consultar les normatives específiques del teu país o regió.

És fonamental tenir en compte que aquestes són només algunes de les normatives comunes i que poden existir altres regulacions i normes addicionals en funció del lloc on et trobis. Et recomanaria consultar les regulacions específiques del teu país o regió, així com contactar amb professionals especialitzats en el camp de les portes de garatge, per obtenir informació precisa i actualitzada sobre les normatives aplicables a la teva situació específica.
6 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page