top of page

Tens una porta sense marcatge CE?

Si la teva porta de garatge té més de 10 anys i no compta amb el marcatge CE d'acord amb la normativa UNE-EN 13241 :2004+A2:2017, és crucial sotmetre-la a una avaluació de conformitat en línia amb la Directiva de Màquines. Aquest procés és fonamental per assegurar que la porta compleixi els estàndards de seguretat i rendiment establerts, garantint així la protecció adequada per als usuaris i el funcionament òptim de l'equip.


Per què aquest procés d'avaluació és essencial?

L'avaluació de conformitat CE és essencial per actualitzar i verificar la seguretat de les portes de garatge amb el pas del temps. Si la teva porta no té aquesta certificació, podria no complir els estàndards actuals de seguretat, cosa que podria posar en risc tant persones com béns.


A més, si desconeixes detalls clau, com el fabricant de la porta, l'any de fabricació o l'any d'automatització, la avaluació es converteix en un pas encara més imperatiu. Això permet identificar possibles deficiències i garantir que la porta sigui segura i estigui de conformitat amb les normatives actuals.


Garantint la seguretat i el rendiment continus:

L'avaluació de conformitat no només és un requisit legal, sinó una mesura proactiva per garantir la seguretat i el rendiment continu de la teva porta de garatge. En complir amb la normativa actualitzada, no només t'assegures de complir les regulacions, sinó que també proporciones una capa addicional de protecció per als teus éssers estimats i els teus béns.

A [Nom de l'Empresa], entenem la importància d'aquest procés i som aquí per ajudar-te en cada pas del camí. Comptem amb experts en avaluació de conformitat que et poden guiar a través del procés i assegurar-se que la teva porta compleixi els més alts estàndards.


No deixeu la seguretat a l'atzar. Contacta'ns avui per començar el procés d'avaluació de conformitat i garantir que la teva porta de garatge estigui a l'alçada dels estàndards actuals!

0 views0 comments
bottom of page