top of page

Programar un comandament de garatge Nice de lliure associació.

Per programar un comandament a distància de garatge Nice, els passos poden variar depenent del model específic del teu comandament i del receptor del sistema de garatge. A continuació, us proporcionaré els passos generals que se solen seguir per programar un comandament Nice.

  1. Ubica el receptor: Busca el receptor del sistema de garatge Nice. En general, és a prop del motor o en una caixa de control.

  2. Mode de programació: Verifica si el receptor té un botó de programació o un interruptor de mode de programació. Aquest botó o interruptor generalment es troba al receptor o al motor del garatge.

  3. Premeu el botó de programació: Mantingueu pressionat el botó de programació al receptor fins que veieu que s'activa una llum o un indicador al receptor.

  4. Programa el comandament a distància: Mentre la llum o l'indicador estigui activat, premeu el botó al comandament a distància que voleu programar. Mantingueu premut el botó fins que veieu que la llum o l'indicador al receptor parpelleja o s'apaga.

  5. Finalitza la programació: Deixeu anar el botó del comandament a distància i espera uns segons. Després verifica si el comandament a distància funciona correctament. Proveu obrir i tancar la porta del garatge utilitzant el comandament.

És important tenir en compte que aquests passos són generals i poden variar depenent del model del teu comandament i del receptor Nice que tinguis instal·lat. Per obtenir instruccions específiques, us recomanaria consultar el manual de l'usuari del comandament a distància o posar-vos en contacte amb el servei d'atenció al client de Nice per obtenir assistència addicional.
15 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page