top of page

L'Arribada de Tempestes de Calima: Efectes a les Portes de Garatge.

Les portes de garatge exposades a l'exterior també es poden veure afectades per les tempestes de calima. Les partícules de pols poden interferir amb el funcionament dels sensors i altres components mecànics, causant problemes a la seva operativitat.


Problemes Comuns


  1. Brutícia a les Fotocèl·lules de Seguretat: L'acumulació de pols a les fotocèl·lules de seguretat pot impedir que les portes de garatge es tanquin automàticament, cosa que representa un risc per a la seguretat i la funcionalitat del garatge.

  2. Desgast de components: La pols pot accelerar el desgast dels components mecànics i electrònics, reduint la vida útil de la porta del garatge.


Solucions Pràctiques

Per mantenir les portes de garatge en bon estat durant les tempestes de calima, es recomana:


  • Neteja Regular: Netejar regularment les fotocèl·lules de seguretat i altres components exposats a la pols. Utilitzar un drap suau i sec o lleugerament humitejat.

  • Manteniment Preventiu: Realitzar manteniment preventiu per assegurar el bon funcionament de la porta. Això inclou revisar i lubricar les parts mòbils.

  • Contactar a un Professional: Si la neteja i el manteniment preventiu no solucionen els problemes, és aconsellable contactar amb un professional per a una revisió i reparació més exhaustiva.
0 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page